Cách kết hợp hàm index và match trong Excel có ví dụ minh họa

Với trường hợp để có thể lấy các giá trị ở các hàng và các cột và dễ dàng thực hiện hơn để thay thế cho hàm tìm kiếm Vlookup hay Hlookup thì  chúng ta nên kết hợp giữa hàm Index và Match. Hàm Vlookup hay hàm Hlookup trong Excel sẽ chỉ tìm giá trị theo hàng hoặc cột, theo 1 chiều mà không tìm kiếm giá trị trên cả hàng và cột và chúng thuộc nhóm hàm tìm kiếm cơ bản trong Excel. Trong Excel có rất nhiều lựa chọn khác nhau để chúng ta có thể tìm được giá trị mình cần trong bảng. Bài viết dưới đây của mình sẽ hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết cách kết hợp 2 hàm Index và Match trong Excel. Bạn có thể tham khảo bài viết của mình sau đây nhé.

1.Hàm index trong Excel

 

Hàm Index trong Excel có 2 dạng đó là hàm Index dạng mảng và Index dạng tham chiếu.

 

Hàm Index dạng mảng có ý nghĩa là trả về giá trị của một ô dữ liệu có chỉ số hàng và chỉ số cột mà chúng ta đang tìm kiếm. 

 

Cú pháp, cấu trúc của hàm Index dạng mảng là 

Index (Array, Row_num,[column_num]). 

 

Trong đó các tham số có ý nghĩa là:

 • Array: Mảng dữ liệu tham chiếu.

 • Row_num: Hàng chứa giá trị cần lấy.

 • Column_num: Cột chứa giá trị cần lấy.

 

Hàm Index dạng tham chiếu có ý nghĩa là trả về giá trị của một ô có chỉ số hàng và cột đang tìm kiếm. 

 

Cú pháp, cấu trúc của hàm Index dạng tham chiếu là 

INDEX (Reference, Row_num, [Column_num], [Area_num]. 

 

Trong đó các tham số có ý nghĩa như sau: 

 • Reference: Vùng tham chiếu chứa giá trị cần tìm.

 • Row_num: Chỉ số hàng chứa giá trị cần tìm.

 • Column_num: Chỉ số cột chứa giá trị cần tìm.

 • Area_num: Số vùng trả về, để trống mặc định là 1.

 

2.Hàm match trong excel

 

Hàm Match trong Excel có ý nghĩa là trả về số thứ tự của giá trị cần tìm trong bảng. 

 

Cấu trúc, cú pháp của hàm Match trong Excel là

 =MATCH (Lookup_Value, Lookup_array, [Match_type]). 

 

Trong đó các tham số có ý nghĩa như sau:

 • Lookup_Value: Giá trị cần tìm kiếm.

 • Lookup_array: Mảng chứa giá trị cần tìm.

 • Match_type: Kiểu tìm kiếm.

 •  

 •  Có 3 kiểu tìm kiếm:

  • Tìm kiếm giá trị nhỏ hơn giá trị cần tìm kiếm khi match_type =1.

  • Tìm kiếm giá trị bằng giá trị cần tìm kiếm khi match_type =0.

  • Tìm kiếm giá trị lớn hơn giá trị cần tìm kiếm khi match_type = -1.

 

Khi bỏ qua không nhập gì thì hàm MATCH mặc định là 1.

 

3.Hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm match với hàm index

 

Như chúng ta đã tìm hiểu ở trên, hàm index trả về cho chúng ta giá trị tại ô tham chiếu, nhưng khi tiến hành sao chép công thức, kết quả trả về cho chúng ta khi truy xuất lại không chính xác vì khi dùng index để truy xuất dữ liệu, tham số về hàng và cột luôn được thay đổi khi sao chép công thức. Bởi vậy chúng ta cần kết hợp match trong index để truy xuất dữ liệu chính xác đến hàng/ cột cần tham chiếu

 

Công thức kết hợp hàm Index với hàm Match là 

=INDEX( cột cần tra cứu giá trị, (MATCH (giá trị dùng để tra cứu, cột chứa giá trị, 0)).

 

4. Ví dụ minh họa về hàm index và match

 

Cho bảng dưới đây, hãy tìm kiếm khu vực của sản phẩm truyện tranh trong bảng

 

hàm index match

 

Theo bảng chúng ta thấy vị trí của truyện tranh nằm ở số thứ tự 4 và dóng sang sẽ thấy khu vực của sản phẩm truyện tranh là khu vực C. Như vậy chúng ta sẽ nhìn vào cột khu vực và tìm tới dòng số 5 sẽ ra được kết quả.

 

Bước 1:

Trước hết chúng ta sẽ tìm sản phẩm truyện tranh nằm ở vị trí nào trong bảng.

Nhập công thức

=MATCH ("Truyện tranh",B1:B7,0)

rồi nhấn Enter. 

Trong đó:

 • Truyện tranh: Là giá trị cần tìm đúng vị trí, khu vực.

 • B1:B7: Vùng tìm kiếm cho giá trị và ở đây là cột sản phẩm.

 • 0: Tìm giá trị chính xác.

 

hàm index match

 

Kết quả sẽ ra 5, nghĩa là sản phẩm truyện tranh ở vị trí dòng thứ 5 trong bảng

 

hàm index match

 

Bước 2:

 

Bây giờ chúng ta sẽ tìm giá trị tại cột khu vực ứng với giá trị tại dòng số 5, sẽ ra được khu vực cho sản phẩm truyện tranh

Áp dụng vào ví dụ này thì có thể thay cả cụm MATCH (giá trị dùng để tra cứu, cột chứa giá trị, 0)) = 5, thứ tự của giá trị dùng để tra cứu.

Nhập công thức là

=INDEX(C1:C7,5)

sau đó nhấn Enter. Trong đó C1:C7 là cột chứa giá trị cần tra cứu.

 

hàm index match

 

Kết quả sẽ ra Khu vực C

 

Công thức tổng quát kết hợp hàm Index với hàm Match khi áp dụng vào ví dụ minh họa này là 

=INDEX(C1:C7,MATCH("Truyện tranh",B1:B7,0))

 rồi nhấn Enter.

 

hàm index match

 

Kết quả cũng cho ra khu vực C ứng với sản phẩm truyện tranh.

 

hàm index match

 

Như vậy, qua bài viết trên đây chắc hẳn các bạn  đã biết cách sử dụng kết hợp hàm Index và hàm Match trong bảng tính Excel để lấy giá trị ở dòng và cột ở các bảng khác nhau và điền giá trị chính xác vào bảng dữ liệu. Một lưu ý là bạn có thể sử dụng cách làm này trên các phiên bản Office 2010, Office 2007,...Việc kết hợp hàm index và hàm match với nhau có lẽ đã mang đến chức năng lấy giá trị ở các hàng và các cột, đem lại một kết quả tìm kiếm tốt hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn và chúng có thể giúp bạn dễ dàng thay thế cho hàm tìm kiếm cơ bản trong Excel như hàm Vlookup và hàm Hlookup.