Hàm Search trong Excel: Công Thức và Cách dùng Hàm Search trong Excel đầy đủ có ví dụ

Bạn đã bao giờ bắt gặp hàm Search trong Excel? Trong bài viết dưới đây, mình sẽ chia sẻ về công thức và cách sử dụng của hàm Search và một số hàm kết hợp với hàm Search trong Excel.

1. Hàm Search trong Excel là gì?

 

Hàm SEARCH trong Excel là một trong những hàm được sử dụng phổ biến giúp chúng ta tìm kiếm vị trí của một đoạn văn bản một cách nhanh chóng và hàm này sẽ không phân biệt chữ hoa hay chữ thường khác với hàm Find trong Excel. Ngoài ra, hàm Search còn có thể kết hợp với nhiều hàm khác để có thể tìm kiếm khi có điều kiện


2. Công thức và cách sử dụng hàm Search trong Excel

Trong Excel, hàm Search có công thức như sau:

=SEARCH (find text, within text, start num)

 

Trong đó:

 • Find text có nghĩa là ký tự hay văn bản mà chúng ta muốn tìm kiếm.

 •  

 • Within text có nghĩa là văn bản hoặc chuỗi ký tự chúng ta cần tìm kiếm.

 •  

 • Start num có nghĩa là vị trí bắt đầu tìm kiếm.

 

Một số lưu ý khi thực hiện hàm Search trong Excel như sau: 

 

 • Hàm SEARCH trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường, trong trường hợp nếu chúng ta muốn tìm kiếm phân biệt chữ hoa chữ thường thì chúng ta hãy dùng hàm FIND.
 •  
 • Khi thực hiện công thức của hàm SEARCH trong Excel thì hàm này sẽ trả về lỗi #VALUE! trong trường hợp nếu không tìm thấy giá trị của đối số find_text, đối số start_num lớn hơn độ dài của within_text hay start_num bằng hoặc nhỏ hơn 0.


 

3. Ví dụ minh họa về hàm Search trong Excel

Ví dụ 1: Cho bảng dữ liệu dưới đây, hãy áp dụng hàm SEARCH để tìm vị trí của chữ M trong tên MINH.

 

Để có thể tìm vị trí chữ M trong tên MINH, chúng ta cần thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Trong bảng tính Excel, chúng ta nhập công thức hàm Search vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như sau

 =SEARCH("M",B3,1) 

 

 

hàm search

 

 

 

Bước 2: sau đó, chúng ta nhấn phím Enter để hiển thị kết quả như hình minh họa dưới đây

 

 

hàm search

 

 

Ví dụ 2: Cho bảng dưới đây, hãy áp dụng hàm SEARCH để tìm vị trí của từ Lộc trong ô B3.

 

Hãy lưu ý rằng hàm SEARCH không phân biệt chữ viết thường hay chữ viết hoa, có thể thấy ở ví dụ trên.

 

Để có thể tìm vị trí của từ Lộc trong ô B3, chúng ta thực hiện theo 2 bước như sau:

 

Bước 1: Trong bảng tính Excel, chúng ta nhập công thức hàm vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như sau:

=SEARCH("Lộc",B3,1) 

 

 

hàm search

 

 

Bước 2: Tiếp theo, chúng ta tiến hành nhấn phím Enter để hiển thị kết quả như hình minh họa dưới đây

 

 

hàm search

 

 

Ví dụ 3: Cho bảng dưới đây, hãy áp dụng hàm SEARCH để tìm vị trí của chữ MINH trong tên sau với vị trí bắt đầu từ ký tự thứ 5.

 

Đầu tiên, chúng ta cần nhập hàm Search vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả theo công thức như sau

=SEARCH("MINH",B4,5) 

 

 

hàm search

 

 

Cuối cùng, chúng ta nhấn phím Enter để hiển thị kết quả như sau:

 

 

hàm search

 

 

4. Kết hợp hàm Search với một số hàm khác trong Excel

4.1. Hàm SEARCH kết hợp với hàm LEFT trong Excel

 

Ví dụ: Hãy kết hợp hàm Search và hàm Left để tìm ký tự đầu tiên trong ô B3 từ trái sang phải cho đến khi gặp ký tự khoảng cách.

 

Đầu tiên, trong bảng tính Excel, chúng ta cần nhập hàm theo công thức như sau

 =LEFT(B3,SEARCH(" ",B3)-1)

 

Trong đó:

 • LEFT có nghĩa là lệnh hàm lấy kết quả từ bên trái.

 •  

 • B3 có nghĩa là ô tham chiếu lấy dữ liệu.

 •  

 • SEARCH có nghĩa là lệnh hàm tìm kiếm ký tự.

 •  

 • -1 có nghĩa là số hiệu mà chúng ta muốn loại bỏ ký tự thừa, ở đây chúng ta chỉ muốn loại bỏ khoảng trống nên chọn giá trị là 1.

 

 

hàm search

 

 

Tiếp đó, chúng ta nhấn phím Enter để nhận được kết quả như hình dưới đây

 

 

hàm search

 

 

4.2. Hàm SEARCH kết hợp với hàm MID trong Excel

 

Ví dụ: Hãy kết hợp giữa hàm Search và hàm Mid để tìm 5 ký tự ở giữa đoạn văn trong ô B4 trong bảng dưới đây.

 

Chúng ta cần nhập hàm theo công thức như sau

 =MID(B4,SEARCH(" ",B4)+1,9) 

 

Trong đó

 • MID có nghĩa là lệnh hàm lấy kết quả ở giữa.

 •  

 • B4 có nghĩa là ô tham chiếu lấy dữ liệu.

 •  

 • SEARCH có nghĩa là lệnh hàm tìm kiếm ký tự.

 •  

 • +1 có nghĩa là giá trị kết quả sẽ cộng thêm từ Find_text, ở đây chúng ta muốn kết quả hiển thị sau khoảng cách nên chọn giá trị là 1.

 •  

 • 9 có nghĩa là số lượng ký tự mà chúng ta muốn hiển thị.

 

 

hàm search

 

 

sau đó, chúng ta tiến hành nhấn phím Enter để hiển thị kết quả như sau

 

 

hàm search

 

 

4.3. Hàm SEARCH kết hợp với hàm LEN trong Excel

 

Ví dụ: Hãy kết hợp hàm Search và hàm Len trong Excel để tìm ký tự MINH KHANG 

 

Bước 1: Tại ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả, chúng ta nhập hàm theo công thức sau

=RIGHT(B4,LEN(B4)-SEARCH(" ",B4)-5) 

 

Trong đó

 • RIGHT có nghĩa là lệnh hàm lấy kết quả bên phải.

 •  

 • B4 có nghĩa là ô tham chiếu lấy dữ liệu.

 •  

 • LEN(B4) có nghĩa là độ dài giá trị ô B4.

 •  

 • SEARCH có nghĩa là lệnh hàm tìm kiếm ký tự.

 •  

 • -5 có nghĩa là số hiệu mà chúng ta muốn loại bỏ ký tự thừa.

 

 

hàm search

 

 

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả như hình dưới đây

 

 

hàm search

 

 

Trên đây là những chia sẻ của mình về hàm Search trong Excel, hy vọng rằng các bạn có thể sử dụng thành công hàm Search khi làm việc với Excel.