Hàm MOD trong Excel: Công Thức và Cách sử dụng hàm MOD trong Excel đầy đủ có ví dụ

Trong quá trình làm việc với Excel, chắc hẳn đôi khi chúng ta cần phải thực hiện phép tính chia trong các bảng tính số liệu trên bảng tính Excel. Khi chúng ta thực hiện phép chia trong Excel thì lúc nào chúng ta cũng sẽ có 2 giá trị trong kết quả đó là phần dư và phần nguyên. Vậy có thể xác định được phần dư khi chúng ta đã có kết quả phép chia trong Excel bằng cách nào? Trong bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn công thức và cách sử dụng của hàm Mod - hàm chia lấy phần dư trong Excel một cách cụ thể nhất.

1. Công thức và cách sử dụng hàm MOD trong Excel

Hàm MOD là một trong những hàm cơ bản trong Excel,  hàm MOD có chức năng trả về số dư sau khi chia số bị chia cho số chia và kết quả của hàm trả về sẽ cùng dấu với số chia chứ không phụ thuộc tới dấu của số bị chia. 

 

Hàm MOD có công thức như sau:

= MOD(number, divisor)

 

Trong đó:

 • Number là giá trị bắt buộc hay là số bị chia
 •  
 • Divisor là giá trị bắt buộc hay là số chia.

 

Hãy chú ý rằng:

 

 • Trong trường hợp nếu mẫu số bị bỏ trống hoặc có giá trị là 0 thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0! còn nếu số chia bị bỏ trống thì hàm MOD sẽ mặc định hiểu là giá trị 0.
 •  
 • Trong trường hợp nếu chúng ta nhập vào là số âm chẳng hạn như -1, -2, -3,... thì phải có dấu ngoặc đơn bên ngoài số đó như là (-1), (-2),... nếu không làm vậy thì kết quả sẽ sai.
 •  
 • Ngoài ra, hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT theo công thức như sau: MOD (n, d) = n-d * INT (n/d)

 

2. Ví dụ minh họa về hàm MOD trong Excel

2.1. Hàm Mod là hàm chia để lấy phần dư

 

Ví dụ: Hãy áp dụng hàm Mod để thực hiện phép chia và lấy phần dư trong bảng dữ liệu:

 

 

hàm mod trong excel


 

Chúng ta sử dụng hàm Mod để lấy phần dư tại hàng thứ nhất trong bảng dữ liệu:

 

Tại ô C3, chúng ta nhập hàm có công thức như sau:

= MOD(A3;B3) 

 

Trong đó:

 • A3 là số 10, là số bị chia 

 •  

 • B3 là số 3, là số chia 

 

Sau đó nhấn Enter và chúng ta sẽ nhận được kết quả của phép chia 10 chia cho 3 lấy phần dư là 1.

 

Tương tự với các ô tiếp theo, chúng ta tiến hành nhập công thức hàm Mod hoặc có thể kéo thả chuột xuống để hiển thị kết quả.

 

2.2. Hàm MOD được ứng dụng để đánh dấu hàng trong Excel 

 

Ví dụ: Hãy áp dụng hàm Mod để đánh dấu các hàng thứ hai trong bảng dưới đây:

 

 

hàm mod trong excel

 

 

Để có thể đánh dấu hàng, chúng ta thực hiện theo các bước dưới đây:

 

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta vào Conditional Formatting rồi chọn New Rule

 

Bước 2: Khi đó, bảng New Formatting Rule mở ra, chúng ta chọn Use a formula to determine which cells to format

 

Bước 3: Tiếp theo, chúng ta nhập công thức vào ô Edit the rule như sau

=MOD(ROW(A1),2) =0  

 

Bước 4 : Tiếp đó, chúng ta vào ô Format để chọn kiểu chữ, màu chữ, màu nền đánh dấu, rồi nhấn OK để hiển thị kết quả là các hàng thứ 2 đã được đánh dấu như hình minh họa dưới đây:

 

 

hàm mod trong excel

 

 

2.3. Hàm MOD được ứng dụng trong việc tìm số ngày lẻ

 

Ví dụ: Hãy áp dụng hàm MOD để tính số ngày lẻ dựa vào ngày check in và check out 

 

Phân tích bài toán: Số ngày lẻ là số ngày trong khoảng thời gian đó không đủ 7 ngày hay một tuần tức là số dư của phép tính:( Thời gian Check out trừ đi thời gian Check in) chia cho 7

 

Chúng ta thực hiện hàm MOD tại ô D2 như sau:

 =MOD(B2-A2,7)

 

Sau đó nhấn Enter để hiển thị kết quả và tiến hành sao chép công thức xuống các ô tiếp theo trong bảng để được kết quả như hình minh họa sau đây:

 

 

hàm mod trong excel

 

 

Tuy nhiên nếu chúng ta muốn tính số ngày chẵn hay số tuần thì chúng ta có thể dùng hàm INT trong Excel


3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm MOD trong Excel

 

 • Khi sử dụng hàm MOD trong Excel, chúng ta có thể gặp lỗi #DIV/0! do nguyên nhân là chúng ta để mẫu số hay số bị chia bằng 0. Trong trường hợp này, chúng ta cần thay đổi mẫu số hoặc phép tính.
 •  
 • Lỗi #VALUE! là lỗi thường xảy ra khi chúng ta nhập sai hàm do một trong hai đối số mà chúng ta nhập vào không phải là số mà là ký tự hoặc chữ. Trong trường hợp này thì chúng ta nên kiểm tra lại các đối số và nhập lại.
 •  
 • Một lỗi nữa rất thường xuyên xảy ra khi chúng ta sử dụng hàm MOD trong Excel là lỗi chia ra ngày tháng do ô chúng ta đang nhập dữ liệu được định dạng kiểu ngày tháng. Trong trường hợp này, chúng ta cần chỉnh lại định dạng ô thành kiểu Number bằng cách nhấn chuột phải vào ô đang nhập, nhấn chọn Format Cells rồi nhấn chọn thẻ Number, sau đó bấm chọn Number cuối cùng là nhấn OK để sửa lỗi.

 

Qua bài viết trên đây, chắc hẳn các bạn đã có thể hiểu rõ về công thức, cách sử dụng và một số lưu ý khi sử dụng hàm Mod trong Excel. Mình hy vọng rằng những chia sẻ của mình trên đây sẽ thực sự hữu ích đối với các bạn và chúc các bạn có thể áp dụng thành công hàm Mod trong công việc.